Tel Sürücü Ünite & Motorları

- Ø30 2x1 Tel Sürücü Ünite (Plastik Gövdeli)
- Ø30 2x1 Tel Sürücü Ünite (Alüminyum Gövdeli)
- Ø30 2x2 Tel Sürücü Ünite (Plastik Gövdeli)
- Ø30 2x2 Tel Sürücü Ünite (Alüminyum Gövdeli)
- Ø30 4x2 Tel Sürücü Ünite (Pimli) (Alüminyum Gövdeli)
- Ø30 4x4 Tel Sürücü Ünite (Pimli) (Alüminyum Gövdeli)
- Ø30 4x2 Tel Sürücü Ünite (Kamalı) (Alüminyum Gövdeli)
- Ø40 4x2 Tel Sürücü Ünite (Alüminyum Gövdeli)
- Ø40 4x4 Tel Sürücü Ünite (Alüminyum Gövdeli)
-Bu ünite gruplarının bütün yedek parçaları (makara, dişli, dişli aksı, pul, vida, basınç ayar vidası, koruma sacı vb.)
- 30W-24V-220rpm Sağ/Sol Motor
- 30W-42V-220rpm Sol Motor
- 90W-24V-210rpm Sağ/Sol Motor
- 110W-42V-210rpm Sağ/Sol Motor